Generalforsamlinger 2019 - KIK

Generalforsamlinger afholdes således:

Badmintonafdelingen: 18. februar 2019 kl. 19.30 i hallen
Fodboldafdelingen: 20. februar 2019 kl. 19.30 i klubhuset

Hovedgeneralforsamling 28.februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til KIK's vedtægter.

Håber vi ses.

Bestyrelsen

Vis hensyn i hallen - tag fodtøjet af

Så er det blevet vinter og vi er kommet ind i en periode med sne, slud og fugtigt vejr, deraf følger vådt og beskidt fodtøj. Derfor opfordres alle til,at tage fodtøjet af, før I går ned på halgulvet.
Det er ikke særligt rart, at komme ned og ligge sig på et vådt og beskidt gulv. Eller glide og slå sig midt i en målchance, fordi der var vådt på gulvet.

Så vis hensyn og hjælp hinanden med at holde halgulvet rent.

Generalforsamlinger 2019 - KIK

Hovedgeneralforsamling 28. februar 2019, kl.19.00.

Dagsorden i henhold til KIK's vedtægter.

Dagsorden.

1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand, kasserer sam 1 suppleant (jvf.§7)
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (jvf.§13)
8. Eventuelt

Håber vi ses.

Kontingent

 

Online tilmelding