Formandens beretning generalforsamling 2022

 

 

Året 2021 kan man kalde for Corona tur retur. Endnu et år gik hvor vi var udfordret i vinter og efterårs sæson men der var også gensyn med gamle traditioner hvilket gav håb om en snarlig tilbagevenden til normalitet. 

Events

I starten af året skulle der have været vores tilbagevendende indendørsstævne ( skrot specialist cup) men i år fik den end ikke chancen for at starte op da Corona havde godt fat i os alle,  der var derfor heller ingen forhåbninger om de store deltagelse i større stævner eller afholdelse af sådanne i året der kom. Vi fik dog et lyspunkt over sommeren hvor vi kunne holde en succesrig sommerafslutning der mindede om det vi havde set tidligere. Det var et glædeligt gensyn med glade børn og voksne der dystede på banerne med afslutninger og kåringer af spillerne i de forskellige årgange. Vi fik alle set hvilken betydning det har for børn og voksne med prisuddelingerne og det sociale fælllesskab

Et andet arrangement var EM fodbold hvor den første kamp blev afholdt i klubben og selvom der var tragiske hændelse på banen med den gode Eriksen så var også dette arrangement godt gennemført  og vi fik heldig vis en lykkelig slutning på den aften.

Julefrokosten og hvorfor nævne en julefrokost i en beretning. Jo det er den eneste måde hvor vi kan give hinanden et skulderklap for alle de mange timer der lægges i klubben af alle i udvalget.

Når man nævner alle vores arrangementer så er der altid et omdrejningspunkt og det er kantinen eller nærmere dem der står bag denne og her må jeg igen sige en stor tak til Lotte og Heidi som altid driver alt omkring kantinen fremad. En stor fornøjelse at se jer styre arrengementerne. 

 

Materielforbedringer

Dagligt vedligehold af klub og område omkrig klubben er en vigtig del som ikke alle tænker meget over. I KIK er vi så heldige at vi har både Claus og Steen som sørger for at klubben ser pæn og representabel ud. I skal begge have en stor tak for jeres store indsats i klubhus og på banerne omkring

2021 var også året hvor vores hegn til naboerne blev sat op. Igen med stor aktivitet hvor et godt sammenarbejde med faxe kommune ( Nina, benny og Johnny) var nøglen til succes. 

Karise stadion tar sig godt ud og vores hovedbane rygtes til at være den bedste ægte bane på stevns og det kan vi alle være stolte af.

2021 var året hvor vi skulle begynde at kigge på vores efterhånden aldrende lysanlæg. Det blev dog en noget rodet start på lysprojektet da master blev hevet ned uden at et nyt anlæg blevsat op grundet økonomi. Dette gave selvfølgelig udfordriger for både spillere og forældre da vi måtte søge på kunstbanerne i Faxe før tid men også dette fik vi løst i fællesskab

Nyt alæg forventes færdig i sommeren 2022

Klubben har også indkøbt nyt udstyr så især senior har mulighed for at forbedre sig taktisk. Et indkøb af VEO som også blev støttet af kommunen. Andre tiltag som indkøb af panabane og teqball bord blev udskudt til 2022 grundet leverandørsvigt. Når kampe skal ses i gennem kan det gøres på vors ny lærred og projektor som ligeledes er sat op i klubben i 2022

 

Økonomi

Igen i år kom klubben ud med et positivt resultat (+ 5000), dette skyldes igen at vi ikke har haft mulighed for de store udadgående aktiviteter og at vi nok engang har både nina og Lisbeth som har lavet ansøgninger til coronastøtte puljer. Igen i år skal der lyde en stor tak for at holde styr på økonomi og ansøgninger. 

Sponsorer

Ingen stærk klub uden gode sponsorer. I år har vi mistet en enkelt lille sponsor men har til gengæld fået en ny mellem sponsor  ( CE murerne) og derudover er  xl byg blevet sponsor for den nye Carisecup.

I år fik vi lavet det første sponsorarrangement, som var lille men det var der og vi fortsætter med at lave endnu et arrangement i efteråret til en af senior kampene

 

Fodbolden og fastholdelse

Coronaepidemien anslås at have kostet DBU ca 12000 medlemmer og derfor er det vigtigt at fastholde vores spillere med det vi nu kan. 

Vores medlemstal ligger stadig på ca 130 dog med en lille tendens til at vi mister lidt medlemmer i de yngre rækker og det skal der gøres noget ved

Seniorrækken klarer det glimrende og spiller i år serie 3 med førsteholdet og serie 4 med 2 holdet. Marc og Michael styrer førsteholdet og Søren er ny på andetholdet og her med støtte fra Simon.

Vores U14 hold skulle prøve kræfter med 11 mands i år og det gik ret ok nå man tænker på at man kommer fra en 8 mandsturnering. Igen er det svært med at få nok spillere så de må tilbage til 8 mands i år

På U 10-12 trænes der ihærdigt og 

De mindste årgange ( U6-U8) ledes af Tim som i år har fået en assisten i Ali hvilket er nødvendigt når der er så mange spillere på holdene. De vil også meget gerne begynde at dele årgangene lidt op så man bedre kan skabe fokus.

 

Jeg vil rette en meget stor tak til alle jer trænere som har kæmpet jer igennem  coronatiden med gejst og vilje til at se lyset. Det er jer der bærer klubben frem mod nye mål

Digitalisering

Et ord som bruges fligtigt i samfundet er digitalisering og det sniger sig også ind i vores klub. Vi arbejder frem mod ny webside som understøttes af DBU og anvendelse af kampklar som platform for fremtidens planlægning af kampe. Vi er kommet et godt stykker i 2021 og forventer at alt kommer op og køre i 2022. Jeg vil godt rette en stor tak til Både Thomas og Carsten for deres indsats på  disse områder, det er et meget stort stykke arbejde der lægges i at få de nuværende og de nye systemer til at køre. 

Et andet område er Some hvor vi skal være mere aktive og der er allerede nu ved at blive gjort klar til at vi kan gøre opmærksom på os selv på facebook og instagram når foråret skal skydes i gang.

 

KIK er herre i eget hus

I 2021 har vi brugt meget tid på at se på hvordan vi kan få  optimeret klubben så vi holde færre men effektive møder da stort set hele fodboldudvalget sidder i bestyrelsen. Det er tydeligt for alle at der er travlhed i det private og at vi derfor skal være effektive i fremtiden

Vi har et godt fodboldudvalg som er gode til at få ting til at ske også selvom det ind imellem er lidt hårdt for alle

I gør en stor forskel for fodbolden  vores by og jeg er stolt af at være en del af det sammen med jer

 

Tusind tak for det forgangne år, ser frem til et nyt og forhåbentligt coronafrit år

 

KIK og fremtidens planer

 

 • Some profiler
 • Opstart af stævne ansøning til 2023
 • Ny web platform færdig 
 • Nyt lysanlæg på stadion ( sommer 2022) 
 • Nyt stort indestævne vinter 2022/2023
 • Genstart af forældremøder
 • Renovering af klub sommer 2022

 

Formandens beretning generalforsamling 2021

beretning for sæson 2020:

I have a dream....................... jaja lidt store ord, men rent faktisk giver det lidt mening. Hvis vi ikke
drømmer og ikke har et mål så sker der ikke noget
Og drømme var der mange af i 2020. Det var året hvor alle tilstræbelser i 2019 og begyndelsen af 2020
skulle bære frugt, men som mange andre så måtte vi sande at den verdensomspændende pandemi også 
kunne stoppe den mægtige klub KIK. Vi stoppede dog ikke helt op af den grund og i efteråret blev vi
digitaliseret og holdte online møder når fysiske møder var umulige.


Events:
Vi havde planlagt en hel del evnts som skulle glæde børn og unge herunder ( sommerland sjælland cup,
Pinsecup, sommerafslutning, gade/vej stævne i august men alle blev stoppet af corona. I vinter sæson
havde vi lagt billet ind på 3 hjemmebanestævner som vi også fik og også det traditionsrige skrotspecialist
cup ( i fremtiden Karise kup) men her måtte vi også trække forsigtighedskortet.
Jeg må sige at udvalget har arbejdet klogt og valgt at tage de tunge beslutninger om aflysninger når det
var nødvendigt, for det var ikke corona der skulle sætte Karise på Landkortet.


Fornyelse af klubbens materiel:
Klubben har fået forbedret sit materiel markant det seneste år takket være et rigtigt godt
sammenarbejde mellem klubben og Faxe kommune ( Nina , Benny og Johnny). Vi har fået tildelt nye
hegn hvoraf det ene er kommet op og det andet er på vej i disse dage. Vores baner er blevet godt
vedligeholdt og hovedbanen har fået nye spillerbure så efterhånden et flot stadion
Banerne opkridtning tager claus sig af og jeg må bare bøje mig i støvet og sige tak for det stabile stykke
arbejde. Vi har også fået gang i et godt samarbejde med Jesper i Haslev som kommer med robotten
og tegner baner op 2 gange om året
Lidt malurt kom der så også i bægret da de unge mennesker mente at vores baner godt kunne bruges til
bilkørsel og flaskekast men igen har vi fået støtte fra kommunen og også de lokale sponsorer som selv
kom til hjælp på stadion da det var aller værst. Stenene blev lagt og banerne fik atter ro. Men en kedelig
tendens som har gjort at vi skulle etablere overvågning. Et projekt som Simon har udført på
fornemmeste vis.


økonomi:
Vi kom ud med et overskud på lige godt 80.000 kr., dette skal selfølgelig ses i lyset af at klubben har ligget
stille men der er også noget andet og det er de folk der har siddet og holdt styr på ansøgninger . Jeg vil
godt rette en stor tak til Lisbeth og Nina for deres store arrangement for at få del i hjælpepuljerne. Ud
over det så har Heidi sat sig for at Kontingenter er til for at blive betalt og det kan jeg kun sige en stor tak
for, det virker som om der er kommet stabilitet i indbetalinger ( tror godt du kunne blive inkasso
medarbejder ;-) )


Sponsorer:
En klub har altid brug for sponsorer så man kan gøre lidt ekstra for de unge. Vi fik en del nye sponsorer
ind i klubben i 2020 og det er med til at give stabilitet og at f.eks kan tage på ture uden at det koster så
meget for klubbens medlemmer
Vi har fået sat helt nye skile op på stadion og der er også lavet nye magnet skilte samt tavle til klubhuset.
Vi ville selvfølgelig vise vores sponsorer alle tiltag men igen måtte vi udskyde et arrangement, men vi håber
det kan laves senere.


Fodbolden og fastholdelse:
Corona epedemien har været slem for mange klubber da mange spillere har fundet på andre ting at lave
Vi har godt 130 medlemmer som dygtige trænere har haft evnen til at holde fast og især senior har
fastholdt stabil træning på den nye kunstbane i Faxe og det har båret frugt
Senior lå til oprykning til serie 3 men måtte grudet corona tage en runde mere i serie 4 inden de nu
rykker op. Et hold i fremdrift som bliver spændende at følge det kommende år
Vores U13 hold har heller ikke ligget på den lade side, de var med i pokalturneringen og nåede frem til
semifinalen hvor de knebent blev slået ud, men igen et ernergisk trænerteam som er en fornøjelse at følge
På U10 og U11 har to unge trænere overtaget efter at en træner ønskede at gå lidt i baggrunden men et
godt og stærkt team leder de små frem til kamp. Vi har på det seneste trukket U9 og U8 sammen med de
andre da der er mistet lidt spillere men det fungerer og alle kommer ud og spille kamp hvilket er det
vigtigste for børnene.
De mindste årgange ( U5-U7) ledes formidabelt af Tim som ene mand holder styr på 16-17 unger. Senest
er der kommet en assistent træner på fra U11 holdet hvilket har vist sig at fungere godt for de små
Alt i alt kan vi være stolte af de ildsjæle vi har som trænere i KIK


KIK en klub i forandring:
En stor del af 2020 er gået med at finde løsningen på fremtidens struktur da det ikke kunne lade
sig gøre at have alle foreninger under fælles tag. Gymnastikken er etbaleret for sig selv og vi har derfor
arbejdet med en ny struktur og bedre ansvarsfordeling så det ikke kun er de få men de mange som
bærrer klubben. Et arbejde som hele tiden udvikler sig og som tager tid at implementere, men som skal
være på plads i år da vi jo er blevet herre i eget hus
Jeg vil godt rette en stor tak til hele udvalgt for jeres iver og vilje til at få tingene til at ske og ja så holde
en ny og grøn formand ud på godt og ondt. Som jeg sagde fra start så handler det om at have det sjovt i
klubben ved møder og det synes jeg vi har. Lad os fortsætte med det!!

Tusind tak for et godt sammenarbejde ser frem til et nyt år sammen med jer.


KIK og fremtidens planer:
• Gøre KIK synlig i oplandet så vi kan få flere spillere til
• Opstart af stævne ansøning til 2022
• Ny web platform ( forventelig DBU)
• Nyt lysanlæg på stadion ( sommer 2021)
• Nyt stort indestævne vinter 2021/2022
• Genstart af forældremøder

Formandsberetning 2017

FORMANDSBERETNING KIK FODBOLD 2017


2017 har været et ganske godt år imod udviklingen af KIK fodbold. Specielt hvis vi kigger på ungdommen og antallet af nye ungdomsmedlemmer samt årgange.
Det var også et år der bød på fornyelse af måden hvorpå vi tænkte ungdomsafslutning og gade/vejstævnet.
Nye frivillige trænere samt forældre har budt sig ind til kioskarbejdet, så det giver en større mulighed for fremtiden, og at det ikke er de samme 5 personer der driver den i tykt og tyndt.

Vi har nu i et helt år kørt med, at Andreas G ugentligt kridter kampbanen op med stor succes. Det har givet en ny udgift til vores regnskab, men en der er givet godt ud, da det aflaster vores frivillige trænere en hel del.

Senior har været præget af samme problemstilling som der har været igennem flere sæsoner nu, nemlig problemstillingen omkring manglende betaling af kontingent, som vi forventer vil komme på plads i og fra 2018 grundet en anden tålmodighed og plan fra udvalgets side.
Den positive side af senior – ud over god fodbold og resultater - er at der er flere der kommer til træning omkring 1. holdet og deraf ser vi fremtiden lys for dette hold.

Vores helt store udfordring i 2017 har været antallet af indbrud hen over sommeren, hvor vi desværre blev berørt flere gange med en del omkostninger til følge. Samt en del ekstra arbejde for personerne omkring klubhuset og kantinen med Formand for KIK Nina Nyboe i spidsen. Stor tak til alle der gav den kæmpe indsats som det desværre krævede. Det var også grunden til at vi investerede i et alarmsystem fra Verisure. Hvilket har betydet at alle indbrud stoppede.

I løbet af året har vi fået nyt og kraftigere hegn foran klubhuset.
Vi investerede i 2 nye bærbare højttalere inkl. mikrofon til fremtidige arrangementer.

Vores informationsniveau er vedholdt højt via månedlige månedsbreve fra Formand.
I år optimerer vi denne proces med at genindføre 2 årlige trænermøder.

Økonomisk ser fremtiden lys for KIK fodbold – set fra min stol af. Det er der flere grunde til bla. flere og flere ungdomsmedlemmer, et stærkt fodboldudvalg samt alt det der vil ske i 2018.
Deraf skal vi have flere sponsorer til klubben, da vi bliver mere spændende at være en del af.
Samt at der er et stort potentiale i flere medlemmer og de nye træningsdragter for 2018.

Vi har styr på omkostningerne og økonomien.
Vores fokus skal derfor ligge på markedsføring i medier (ud over FB) af kampe i klubben og klubben generelt samt optimeret fokus på større omsætning i boden/kantinen, yderligere tilgang af medlemmer på alle niveauer og årgange. Og generel udvikling af KIK fodbold som samlingspunkt.

Ser vi generelt i brudstykker året 2017, er det som følger:

* Vi startede 2017 (fra d. 3.-5. marts) med at afholde skrotspecialist cup for 18. gang i træk.
Igen et stort tilløbsstykke der krævede en del af mange frivillige mennesker i og omkring klubben, for at det kunne blive den succes som det igen blev. Vi var lidt færre hold i år end sidste år – men det tillægger vi en del af forklaringen på, at det blev afholdt i samme weekend som final indoor i DBU regi i Roskilde Hallerne.
Igen et stævne med god fodbold, masser af humør, godt salg i kantinen samt at vi fik udleveret ca. 560 pokaler.

* Vores ungdomsafslutning blev nytænkt og splitte fra gade/vejstævnet.
Vi valgte at droppe telt og klubhus og i stedet for rykkede vi over i Hallen og brugte banerne der om formiddagen og hallen til arrangementet om aftenen.
Det betød at vi afholdte afslutningen over en hel lørdag d. 17. Juni - med stævne om formiddagen med deltagelse af 92 voksne & børn fra klubben og deres familier. Med præmieoverrækkelse om aftenen i Hallen. Ved samme lejlighed var vi samlet 122 personer en stor fremgang i fht. 2016 – hvor alle ungdomsårgangenes trænere præmierede årets spiller, -talent samt -udvikling.
Og hvor vi fik sagt tak for et stort arbejde til at de frivillige trænere.

* I augustmåned afholdte vi de første tur i Tivoli med det nye bandehold – turen var oprindeligt planlagt til maj måned, men blev rykket grundet trænernes tid. Det blev til en super oplevelse for alle 10 der var med.
Så stor at vi gentager succes’en igen i år. Da det frigiver tid fra og ressourcer til trænerne

* Vi afholdte gade/vej stævnet i et mindre set-up end forudgående år - i september måned. Det var med stor succes, til trods for, at vi fik lagt det på en lørdag med konkurrence fra flere store sommerfester samt Køge festuge. Vi var ikke så mange hold, men der blev spillet god fodbold, hygget, skudt efter huller i træpladen (stort tilløbsstykke igen) og alle var godt underholdte.
Vi droppede telt og brugte klubhuset i stedet for. Der var ca. 60 personer til spisning af helstegt pattegris samt pølser og musik fra vores nyindkøbte højttalere. Stor succes – også hvis vi ser på økonomien.

* I november afholdte vi vores årlige julefrokost for alle de frivillige omkring klubben inkl. æresmedlemmer samt ægtefæller og kærester.
Vi var hele 25 personer i år – hvilket må betegnes som en stor succes. Her fik vi hygget os, spist og drukket en masse. Alene en hyldest til alle dem der gør et stort frivilligt arbejde henover hele året.

* I december afholdte vi 1 DBU stævne med stor succes – vi ansøger om min. 2 i år.
Selv om det var i en for klubben stor julefrokostweekend, kom vi i mål med et godt stævne som vi kan være rigtigt stolte af. Det var også her at der bød sig en del ”nye” ansigter til som også kan bruges i det kommende år som frivillig hjælp.

Set i hold/årganges perspektiv, havde vi følgende oplevelser i 2017:

Årgang U05/U06:
Startede op efter sommerferien. Det var 1. holdstræner træner Michael, der tog den tjans og har efter juleferien overgivet det til Andres G. De er først nu i gang med stævner, hvor det efter sigende går rigtigt godt.
Det er god årgang der går godt.

Årgang U07/U08:
Her har der været en del udfordringer med trænere, men en forhåbentlig permanent løsning er fundet nu i de to nytilkomne trænere – Christina og Kasper med holdleder Rikke i spidsen.
De har spillet en del stævner både udendørs og indendørs med en masse god fodbold og resultater til følge.
Her går det rigtigt godt – og nye spillere kommer hele tiden til.

Årgang U09:
Trænes af Simon B. De har også spillet en masse 5-mands udendørsstævner samt nu indendørs.
Der bliver gået til den på dette hold, med en masse fight, humør og god fodbold til følge.
Det er også et hold i fremgang og et hold der går rigtigt godt.

Årgang U10:
Trænes af Kenneth. Som de andre hold – et hold i fremgang med mange medlemmer (burde nok være 2 trænere på dette hold) Kenneth holder styr på holdet med stram styring og en masse humør og god fodbold. Der er masser af fremtidigt spiller potentiale i dette hold også. Spørgsmålet er, skal de spille 9 mands i år.
Et hold der som sagt går rigtigt godt og med god tilgang af spillere.

Årgang U11:
Trænes af Thomas med assistenttræner Noah (U14). De gør en kæmpe indsats for at holde dette hold sammen. De fik desværre ikke spillet særligt meget udendørs da der ikke var særligt mange hold i denne årrække tilmeldt 5-mands stævner på Sjælland. De har til gengæld fundet melodien i de indendørs stævner der er.
En årgang med stort spiller potentiale, med nogle dygtige drenge. Desværre har vi oplevet en del spiller afgang på dette hold hvilket gør at fremtiden ser svær ud.
Et hold med udfordringer på medlemssiden.

Årgang U13/U14/U15:
Trænes af Simon K & Mikkel. Stadigvæk 3 hold der er slået sammen til et, da vi desværre ikke har spillere nok til at have 3 fulde årgange. Det er et hold der kæmper bravt, med god fodbold og nerve.
De begyndte at spille U14 11 mands fodbold i år. En ny størrelse for drengene og de 2 piger, men de har gjort det over al forventning og blev nr. 2 i rækken i efteråret.
Ved indendørsstævnerne under DBU (final indoor) har begge hold (de blev delt op i 2 hold) spillet sig til finale stævnet til marts. Den ene med nød og næppe – det andet helt suverænt, hvilket betyder at de er seedet i b rækken – HELD OG LYKKE drenge og piger.
Generelt en god årgang – vi kunne dog godt tænke os lidt mere tilgang da det er snævert.
Men ellers et hold der går godt.

Senior S6:
Vores 2. hold, der trænes af Michael S, havde en jævn efterårssæson og lå på en af de nederste pladser i rækken. Det var der mange grunde til, den største var muligheden for at kunne stille hold hver weekend.
Et hold der er drevet af ildsjælen Michael samt en masse ikke normalt spillende spillere i klubben.

Senior S4:
Vores 1. hold, der trænes af Michael H, Sluttede sæsonen af med lige, at sikre sig forblivelse i S4 i sidste spillerunde – super spændende!
De ligger pt. på en 7. plads i S4 efter efterårssæsonen med 13 point. 8 point til oprykning og 9 point fra nedrykning. Så de ligger lunt i midterfeltet.
Vi oplever her at der kommer flere og flere til træning, så denne årgang tegner også rigtigt lovende for de kommende år og sæsoner for KIK fodbold.

Jeg ser frem til et spændende 2018 der blandt andet byder på, ungdomsafslutning a la 2017, DBU fodboldskole, Nye træningsdragter til medlemmerne, gadevej stævnet i samarbejde med borger & håndværkerforeningen (afholdes samme dag), forhåbentligt min. 2 indendørs DBU stævner samt andre arrangementer.

Alt i alt dejligt at, vi har fået vendt medlemstilbagegangen der var for et par år siden, fået nytænkt en masse til gavn for vores medlemmer og personerne i og omkring klubben samt fået en optimeret tro på KIK fodbold som den mest motiverede og nytænkende fodboldklub i området.

Hilsen

René Højer Breck
Formand Karise Fodbold

Referat af generalforsamlingen i fodboldafdelingen Karise IK  15 februar 2016

 

1: Valg af stemmetællere og dirigent:

Dirigent Jens Larsen.

 

2: Formandens beretning:

Thomas RH læste årets beretning op, og den ligger nu på vores hjemmeside. Den blev godkendt.

 

3: Orientering om afdelingens økonomi:

Thomas svarede på spørgsmål til det omdelte regnskab, som derefter blev godkendt.

 

4: Indkomne forslag: Ingen.

 

5: Valg af udvalg:

Thomas RH stopper som formand, og da der ingen nye emner, skal vi have en ekstraordinær generalforsamling snarest. (inden 3 uger).

 

6: Eventuelt:

God snak om fremtiden, blandt de 13 tilstedeværende

 

 

Formandens beretning:

Som de foregående 15 år startede 2015 med vores eget indendørsstævne. Et børne- og ungdomsstævne med fokus på brede fodbold, et stævne hvor der er god stemning og høj musik, et stævne hvor ALLE deltagere går hjem med en pokal. Næste 600 pokaler delte vi ud den weekend. Det er også derfor det er et meget populært stævne, hvor holdne kommer igen år efter år. Der var endda blandt de næste 100 hold, et hold med fra Sverige. Stævnet, Skrotspecielist Cup 2015, blev igen sponsoreret af Skrotspecialist Freddy Olsen. Det blev som altid gennemført med stor hjælp fra alle de frivillige som var dommere, passede kiosken og dommerbord.

 

På medlemsfronten har det dog været et noget turbulent år. Årgang 1999/2000 kunne ikke samle nok spillere til at stille hold i forårssæsonen, nogle forsatte dog karrieren på vores seniorhold.

Det gik desværre ikke bedre med årgang 2000/2001 og 2002, begge hold mistede i forbindelse med sæson opstart spillere og træner. Og da der ikke var nogen til at samle drenge efterfølgende mistede vi også de tilbageværende i disse årgange.

Pigerne, årgang 2001, startede et holdsamarbejde op med Herfølge Boldklub og Køge Pige FC, hvor pigerne stadig var medlem af Karise IK, men trænede og spillede kampe for holdsamarbejdet. Hjemmekampe blev dog spillet på Karise Stadion. Pigerne skiftede dog permanent klub i sommerferien.

Ved opstarten eftersommerferie oplever vi endnu et trænerstop, som gjorde at årgang 2005/2006/2007 som ellers har trænet og spillet sammen blev delt. Årgang 2005 rykker op til 2003/2004. Årgang 2007 forsætter med nye trænere. Årgang 2006 mister vi, da årgangen primært består af drenge ude fra som konsekvens af trænerstopper vil prøve kræfter i en ny klub.

Overstående gør at vi fra januar til august mister 45 ungdomsspillere… Det er rigtig ærgerligt, da mange af dem stadig spiller fodbold i omegns klubberne.

Samtidig viser det også hvor sårbar man er som lille klub og hvor afhængig af frivillige forældre man er.

 

Vi har dog også tilgang af spillere og de kommer nede fra. Årgang 2008/2009 har tilgang af spillere gennem hele sæsonen og i forbindelse med opstart af indendørs kan vi byde årgang 2010(2011) velkommen i klubben.

 

Førsteholdet, spiller serie 4 og slutter sæsonen flot af med oprykning til serie3. Den viser sig dog at være en lidt stor mundfuld så efteråret slutter med nul point på kontoen. Der er dog tilgang af nye spillere.

Andet holdet spiller både forår og efterår i serie 6, hvor de i begge halv-sæsoner slutter midt i rækken. Også her er der tilgang af nye spillere.

Da efterårs sæsonen slutter, er det også et farvel til holdets træner og holdleder. Michael Sveigaard og Claus Nyboe vælger at stoppe. De har gennem de seneste år gjort et kæmpe arbejde for at der forsat er senior fodbold i Karise. Førsteholdets nye træner, Michael Hansen, er et kendt ansigt i klubben da han både er målmand for førsteholdet og er træner for årgang 2008/2009, hvor han har en datter der spiller.

 

På Fodboldfitness/Søndagsbold er i udvikling. Der kommer flere og flere til, nogle søndage er 20 mænder (og en enkelt dame) mødt op for at få rørt kroppen og få lidt frisk luft.

For nogle er søndag formiddag ikke nok, så nu kan der også trænes/spilles fodbold onsdag aften.

 

Inden sommerferien afholdte vi traditionen tro fodboldafslutningsfest for alle ungdomsspillere og deres familier, hvor trænere fortalte om holdets præstationer og årets spiller, fighter og udvikling blev udelt på alle hold. Det blev en hyggelig aften for de omkring 100 deltagere i festteltet.

Om lørdagen samme weekend blev der afholdte SUPERBRUGSEN CUP. Et by fodboldstævne for gade/vej, firma og familie hold, hvor der er lige del hygge på og uden for banerne. Samme aften var der SOMMERFEST, hvor succesen med helstegt pattegris blev gentaget. Der blev meldt alt udsolgt da man satte sig til bords. En dejlig aften for både gamle og unge i Karise IK Fodbold.

Sidst på efteråret var Karise IK vært for to af DBU Sjælland indendørsstævner, en god indtægtskilde for klubben.

 

Året blev traditionen tro rundet af med en udvalgs/træner julefrokost.

 

Referat fra generalforsamlingen i Karise IK fodbold, onsdag 18 februar 2015

 

1: Valg af dirigent: Jens Larsen

 

2: Formandens beretning: Thomas Rue Hemmingsen - fin og godkendt.

 

3: Økonomi: Regnskab omdelt og godkendt. Vi var i plus.

 

4: Indkomne forslag: Ingen.

 

5: Valg af udvalg: Heidi Nielsen – Casper Nyboe – Simon Kjær modtog genvalg.

 

6: Eventuelt: Snak om problemløsninger i/ på de ungdomshold, der mangler spillere.

Elendigt fremmøde. Ingen ud over udvalg tilstede.

 

Næste møde onsdag 18 marts kl. 19,00

 

Formandens beretning:

Vi er ca. 150 fodboldspillere i vores klub i 2014. Det går helt fra de mindste på 5 år til de ældste på 70+

Året blev som de foregående 14 startet op med vores eget indendørsstævne. For 15. år i træk blev børne- og ungdomsstævnet afholdt. Skrotspecialist Cup 2014 blev igen i år sponsoreret af Skrotspecialist Freddy Olsen. Det blev som altid gennemført med stor hjælp fra alle de frivillige som var dommere, passede kiosken og dommerbord. Lige knap 100 hold var igennem Karise hallen den weekend i marts og næste 600 pokaler blev delt ud til de glade deltager, som alle fik en præmie med hjem.

Traditionen tro afholdte vi lige inden sommerferien fodboldafslutningsfest for alle ungdomsspillere og deres familier, hvor trænere fortalte om holdets præstationer og årets spiller, fighter og udvikling blev udelt på alle hold.

Det blev en hyggelig aften for de omkring 200 deltagere i festteltet. Det samme festteltet som dagen før under opsætningen i blæsten, blev fanget af vinden og landede på klubhusets tag. Det kostede reparationer på tagrenden og udskiftning af nogle tagsten.

Om lørdagen samme weekend afholdte vi det traditionsrige Gade/Vej stævne, nu SUPERBRUGSEN CUP. Der var 19 hold tilmeldt til en eftermiddag med masser af hygge og fodbold.

Samme aften var der SOMMERFEST, i år med helstegt pattegris. Der blev meldt alt udsolgt da man satte sig til bords. En dejlig aften for både gamle og unge i Karise IK Fodbold.

I efteråret fandt Casper Nyboe på et nyt initiativ, en fifa15 turnering for alle klubbens medlemmer. Det blev en stor succes for de 14 deltagere hvor den yngste var fra U10 og den ældste var fra Senior. Man er enige om at succesen skal gentages.

Året blev rundet af med en udvalgs og træner julefrokost.

 

Hold oversigt:

 

2008/2009:

Træner: Michael Hansen (udendørs: Anette Olesen)

Vi startede op i foråret med 3 prøvegange. Der dukkede både friske unger og forældre op som kunne lokkes til at være træner.

 

2005/2006/2007:

Træner: Rene Breck

Forår: U7/U8/U9

Efterår: U8/U9/U10

Spillede 3 og 5 mandsstævner, trænede 1-2 gange om ugen med højt humør og god energi.

Stadig med Rene som ene træner for en stor flok friske drenge.

 

2003/2004:

Trænere: Freddy Olsen, Simon Kjær, Brian Nielsen.

Forår: U11 7mands rk. 3, slutter nr. 7

Efterår: U11 8mands rk. 3, slutter på en flot 2. plads.

Har i efteråret fin tilgang af spillere.

Spiller med 3 hold i DBU indendørsturnering.

 

2002:

Trænere: Forår: Thomas Fabäch. Efterår: Peder Herbo. Begge: Jens-Erik, Claus Mindegaard.

Forår: U12 9mands i rk. 1, slutter nr. 5

Holdet var til Pinse Stævne i Nykøbing Falster, en god tur for alle drengene og de medrejsende forældre.

Efterår: U13 8mands i rk. 2, slutter som suveræn nr. 1.

Holdet forsætter udendørstræningen og er med i en DBU Vinterbold med start i 2015.

Holdet skal spille kvartfinale i Faxe Kondi Ungdomspokalen i foråret 2015.

 

2001/2000:

Trænere: John Kruse (forår: John Kruse, Carsten Jørgensen og Søren Mahler)

Forår: U14 11mands i rk.4, slutter nr. 7,

Holdet deltager i Svendborg Cup opstartsstævne, en god tur for alle drengene.

Efterår: U15 8mands, slutter nr. 5

 

2001 Piger:

Trænere: Thomas Bengtsen og fra efteråret Thomas Roland.

Forår: U13P 9mands i rk. 1, slutter nr. 3

Holdet er for 4. år til Pinse Cup i Nykøbing Falster, slutter på en flot 3. plads i U14 rk.  I sommerferien er hele holdet til Gothia Cup i Gøteborg, en kæmpe oplevelse.

Efterår: U14P 1mands i rk. 1, slutter nr. 6

Starter sæsonen med et opstartsstævne i Marienlyst (på Fyn) som forberedelse til 11mands.

6 spillere er til DBU talentudtagelse, én går igennem nåleøjet og nu med på DBU U14Pige talent hold.

Holdet skal spille kvartfinale i Faxe Kondi Ungdomspokalen i foråret 2015.

Sæson slutter med 2 måneders prøvetræning, for hele holdet, hos Herfølge Boldklub med henblik på at hele holdet flytter. Det passer godt da der mangler udviklingsmuligheder i Karise og risikoen for at flere spiller stopper er stor.

 

1999/2000:

Trænere: Nick Gurzulidis , Hotte og Lasse Ottesen

Forår: U15 11mands i rk. 3, slutter nr. 6

Efterår: U16 11mands i rk. 3. En del spillere er stoppet (efterskole, klubskifte og andre interesser) og man har svært ved at stille hold til kampe. De må aflyse 4 kampe pga. for få spillere.

Holdet spiller futsal indendørs og man ved allerede nu at holdet lukker til den kommende udendørssæson.

De yngste spillere kan være med på årgang 2000/2001 holdet, der ældste bliver tilbudt at træne med hos Senior.

 

Alle ungdomshold deltog også i DBU’s indendørsturnering (eller lign.)

 

Senior:

Træner: Michael Sveigaard og Holdleder: Claus Nyboe

Forår: Spiller i Serie 3 og slutter under nedrykningsstregen som nr. 11.

Der arbejdes hård på at få flere senior spillere til.

Efterår: Den store arbejde der er gjort for at skaffe flere spillere til senior afdelingen har båret frugt og

vi har nu både et hold i Serie 6 og Serie 4. Serie 6 holdet må kun 2 gange melde afbud da man ikke kan stille hold de slutter midt i som nr. 8

Serie 4 spiller et flot efterår og overvintre på en 3. plads a point med nr. 2

Senior har flere gange henover sæsonen afholdt sociale arrangementer for at styrke sammenholdet.

 

Fodbold Fitness/Søndagsbold:

Ca. 20 mænd i alle aldre og en enkelt kvinde møder op søndag efter søndag og spiller bold i al slags vejr.

Referat fra generalforsamlingen i Karise IK FODBOLD, onsdag d. 19. februar 2014

 

 1. Valg af dirigent: Mogens Gradinger.

 

 1. Formandens beretning:

Senior: mundtlig af Michael Sveigaard – Godkendt.

Ungdom: skriftligt af Thomas Rue Hemmingsen – Godkendt.

 

 1. Økonomi: Regnskab for 2013 blev omdelt til orientering.

 

 1. Indkomne forslag: Ingen.

 

 1. Valg af udvalg:

 • Michael Sveigaard træder tilbage som formand, men forsætter som udvalgsmedlem med ansvar for seniorafdelingen – valgt for 2 år.

 • Ny formand, Thomas Rue Hemmingsen – valgt for 2 år.

 • På valg Lotte Gurzulidis – genvalgt for 2 år.

 • Nyvalg, Simon Kjær for 1 år.

 

Thomas Bengtsen er trådt ud midt i perioden.

Jens Larsen - fortsætter på ubestemt tid som sekretær.

 

 1. Eventuelt: Ingen spørgsmål. Der var en god dialog omkring den kommende tid i klubben.

 

Der var mødt 11 personer denne aften.

 

Beretning fra ungdomsafdelingen:

Små 100 børne- og ungdomsspillere i alderen 6-16 år var der i vores lille klub i 2013.

Første punkt på programmet var Karise IKs eget traditionsrige stævne. For 14. år i træk blev børne- og ungdomsstævnet afholdt. Og igen var det med Skrotspecialisten, Freddy Olsen, som sponsor.

Skrotspecialist Cup 2013 blev gennemført med stor hjælp fra alle de frivillige som var dommere, passede kiosken og dommerbord. Lige knap 100 hold var igennem Karise hallen den weekend i marts og næste 600 pokaler blev delt ud til de glade deltager, så fik en præmie med hjem.

Traditionen tro afholdte vi lige inden sommerferien fodboldafslutningsfest for alle spillere og deres familier, hvor trænere fortalte om holdets præstationer og årets spiller, fighter og udvikling blev udelt på alle hold.

 

Hold oversigt:

 

2005/2006:

Træner: Rene Breck

Forår: U6/U8 (15 spillere) og Efterår: U7/U9 (15 spillere)

Spillede 3 og 5 mandsstævner, trænede 1-2 gange om ugen med højt humør og god energi.

 

2003/2004:

Trænere: Freddy Olsen, Simon Kjær, Brian Nielsen.

Forår: U10 (11 spillere) og Efterår: U11 (14 spillere)

Spillede et hold 7mands turnering rk. 3 og 5mands stævner som supplement til de mindre boldstærke.

 

2002:

Trænere: Thomas Fabäch, Jens-Erik, Claus Mindegaard.

Forår: U11 (15 spillere) 2 x 7mands i rk. 2 og rk. 3

Holdet var til Pinse Stævne i Herlufsholm og sluttede på en flot 1. plads i rk. B.

Efterår: U12 (14 spillere) 9mands i rk. 2 og 7mands rk. 3, som dog trækkes, da der er for mange spillere som spiller på begge hold. Man laver et samarbejde med 2001.

Holdet er med i en udendørs vinterturnering, som slutter i 2014.

 

2001:

Trænere: Søren Mahler og John Kruse (forår: Thomas Hemmingsen)

Forår: U12 (14 spillere), 9mands i rk. 3, slutter nr. 3, Thomas Hemmingsen, var træner i foråret.

Efterår: U13 (13 spillere) 1 x 9 mands i rk. 2, men da man har mistet 2 stam spillere i sommerferien (deres familie er flyttet) kan man ikke være med i rk. 2 og pga. for smal trup laver man et samarbejde med 2002 hvor man bliver tilmeldt rk. 4, slutter nr. 2. Samarbejdet stopper samtidig med udendørsturneringen.

 

2001 Piger:

Trænere: Thomas Bengtsen og fra efteråret Thomas Roland.

Forår: U12P (15 spillere) 2 x 7mands i rk. 1, slutter nr. 2 og rk. 3, slutter nr. 3

Holdet er for 3. år til Pinse Cup i Nykøbing Falster, slutter på en flot 2. plads i rk. 1.

Efterår: U13P (15 spillere) 9mands i rk. 1 og 7mands rk. 2 som dog trækkes, da 3 årgang 2002 spillere falder fra og der er for mange spillere som spiller på begge hold.

Starter sæsonen med et opstartsstævne i Marienlyst (på Fyn) som forberedelse til 9mands.

Holdet vinder suverænt rk. 1 og er klar til at spille semifinale i Faxe Kondi Ungdomspokalen i foråret.

 

1999/2000:

Trænere: Carsten Jørgensen, Nick Gurzulidis , Hotte og Lasse Ottesen

Forår: U14 (22 spillere) 2 x 11mands i rk. 3, slutter nr. 5 og rk. 4, slutter nr. 5

Holdet deltager i Kerteminde Cup, som afslutning på sæsonen. Holdet havde en god oplevelse.

Efterår: U15 (26 spillere) 2 x 11mands i rk. 3, slutter nr. 3 og rk. 4, slutter nr. 8

Holdet oplever en del afbud til kampe, hvilket gør at man nogen gange har været afsted med meget få eller ingen udskiftere.

 

Alle hold deltog også i DBU’s indendørsturnering (eller lign.)

 

 

 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen i fodboldafdelingen Karise IK 30 marts 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen i fodboldafdelingen Karise IK 30 marts 2016

1: Valg af formand.
Thomas RH stopper som formand, og da der ikke blev valgt en ny til den ordinære generalforsamling er den blevet indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling (rettidig indkaldt)
Der blev valgt en ny formand, enstemmigt blandt de fremmødte.
Ny formand, valgt for 2 år, Rene Højer Breck.

referat fra generalforsamling onsdag den 22. feb. 2012

Generalforsamling i Karise fodbold 22 februar 2012

Michael bød velkommen til de 11 fremmødte.

1: Valg af dirigent: Mogens Gradinger.

2: Formandens beretning: Michael og Carsten har skrevet for henholdsvis senior og ungdom. (læs beretning nedenfor)

3: Økonomi: Michael fremlagde regnskabet, der viste et underskud på små 26.000 kr mod et budget på 52,500 kr
Næste års forventede underskud bliver ca. 50.000 kr.
Fodboldafdelingen forventer en omsætning på ca. 140.000 kr i kantinen.

4: Indkomne forslag: Ingen.

5: Valg af udvalg: Michael Sveigaard blev valgt som formand.
Claus H. Pedersen – Thomas Bengtzen – Lotte Gurzulitis blev valgt til udvalget.
Alle valg var genvalg for en 2 årig periode.

6: Eventuelt: Snak om baneforhold – indestævner – klubhuspasning – kunstgræsbaner.


Ungdoms formandens beretning:

Vi har i KIK ungdoms fodbold i øjeblikket tilknyttet 17 meget dygtige og engagerede trænere.
Vi tæller 125 medlemmer i ungdoms afdelingen alene, og dette er talt op under indendørs sæsonen, der er flere medlemmer om sommeren.

Vi fik efter sommerferien 2011 startet et nyt hold op for de mindste (årg.05-06-07)
Vi fandt det helt rigtige træner team, Mille Pedersen og hendes far Claus Pedersen er meget populære hos de mindste, og holdet tæller pt. 19 børn, de har været til mange små stævner i 3 mands fodbold, og Claus arrangerede endda et stævne på hjemmebane, som gav børnene en fantastisk god oplevelse, og de har fortsat de gode takter i indendørs, hvor de også kommer en del ud til stævner.
Vi vil i løbet af sommeren se på om det er muligt at skille den ældste årgang fra gruppen og starte et hold op for dem, og på den måde få plads til en årgang mere i den anden ende, for at holde ”fødekæden” intakt.

De 22 ud af de 125 ungdomsspillere er pigespillere – pigefodbold er noget vi har satset en del på den sidste tid, og vi ser frem til at få besøg af DBU´s pigeraket igen til sommer, som er et rullende ”fodbold-cirkus” som kommer til KIK og giver alle piger mellem 6 og 12 år, en uforglemmelig oplevelse, og som sidste år også kastede et par nye medlemmer af sig, og det håber vi selvfølgelig at det gør igen.

Vi havde i sommeren 2011 også besøg af DBU`s nye koncept som hedder ”kom ud af Pomfritten”
Som i lighed med Pigeraketten er et stort arrangement som DBU afvikler flere steder over hele landet, i år var der over 200 ansøgere, men kun plads til 100, og KIK er meget glade for at være udvalgt igen i år til et besøg af ”kom ud af pomfritten”
”kom ud af pomfritten” er både for drenge og piger, og handler om at komme ud af fritteren og røre sig, og spise sundt. Dette kastede også et par nye medlemmer af sig, sidste år.

En af DBU´s instruktører fra pigeraketten opfordrede os til at nominere os selv til ”årets børneklub” efter hans besøg i KIK.
Og det gjorde vi naturligvis…. Og vi var utroligt tæt på målet.
Da feltet var skåret ned til 2 klubber på sjælland, var vi stadig den ene, og vi fik besøg af en konsulent fra DBU, til et interview, og et kig på en almindelig trænings aften i KIK.
Men vi måtte desværre se os slået på målstregen, det var vi selvfølgelig lidt kede af, men efter at have fået det hele lidt på afstand er vi faktisk ret stolte af en 2. plads blandt de sjællandske klubber.
Og vi arbejder videre og regner med at tage prisen i 2012

Vi holdte igen i sommers en kæmpe ungdomsafslutning for spillere forældre og søskende, det er gået hen og blevet en kæmpe succes, vi har 3 kæmpe store telte op foran klubhuset. Og vi var over 200 mennesker.

Vi har for 13. år i træk inviteret til indendørs stævne i marts måned, i Karise hallen.
Igen i år med hovedsponsor ”skrotspecialisten” Freddy Olsen her fra byen.
Vi kommer i år op på 106 fodbold hold, som skal igennem hallen fra fredag kl. 17.00 til søndag kl. 20.00, det er en fornøjelse.

Vi prøver at få alle trænere i afdelingen til at tage til stævner som afvikles over flere dage, med overnatning på spillestedet.
Det har indtil videre resulteret i at:
U17 og U19 har været i italien til Limone cup.
U11 piger har været til Pinsecup i Nyk.F.
Og til sommer skal U12 og U13 til Skaw cup i skagen
og U10 skal også til pinse cup i år.

Til sidst vil jeg fremhæve en anden stor succes: Klubben har i øjeblikket både et U17 hold og et U19 hold, og der har været så stor tilgang i årg. 97 at vi her fra foråret også får et U16 hold.
jeg har været i arkiverne for at se hvornår vi sidst havde et U19 hold, men arkiverne går desværre kun tilbage til år 2003, og i den periode har vi i hvert fald ikke haft noget i den aldersgruppe.
Jeg har hørt at det er mindst 25 år siden at der har været et U19 hold i KIK
Men det er dejligt at det igen er blevet en succes, det betyder i hvert fald at ”fødekæden” til senior afd. er intakt.
Da Arne Ringsing overtog U16 var der 15 spillere, nu er der 36 fordelt på U16, U17 og U19

U19 spillede opvisningskamp her ude på stadion, mod Brøndby´s U18 DM Pigehold, hvor en af klubbens tidligere spillere spiller i dag, nemlig Louise Ringsing.
KIK udlånte en målmand til Brøndby, fordi deres var skadet, KIK drengene vandt 3-1 og der var ca. 150 vidner på stadion.
Brøndby har inviteret til retur opgør i Brøndby den 11. marts 2012


Ungdomsformand.
/Carsten Jørgensenreferat fra generalforsamling den 9. marts 2011

Referat fra fodboldgeneralforsamlingen i Karise 9 marts 2011

Generalforsamlingen fulgte Karise IK`s vedtægter.

1: Michael bød velkommen, og vi valgte Mogens Gradinger til dirigent.

Mogens sagde at generalforsamlingen var lovligt varslet, og gav ordet til beretningerne.

2: Claus aflagde beretning for seniorafd. og Carsten for ungdom. Begge blev godkendt.

3: Michael fremlagde økonomien, også dette godkendt.

4: Der var ikke indkommet forslag.

5: Carsten og Jens var på valg – genvalgt.
Heidi blev valgt ind som ny for 2 år.

6: Evt: Enighed om generel oprydning snarest.
En god snak om HB – Køge samarbejdet.
Ros til Carsten for opstarten af Skrotspecialist cup.

Mogens takkede for god ro og orden til alle 9 fremmødte.

Udvalg: Formand – Michael Sveigaard
Ungdomsformand - Carsten Jørgensen
Senior – Claus H. Petersen
Piger – Thomas Bengtzen
Ny – Heidi Nielsen
Sekretær Jens Larsen

referat fra Generalforsamling onsdag den 3. Marts 2010

Referat fra Generalforsamlingen i Karise IK fodbold 3 Marts 2010


1: Valg dirigent: Mogens Gradinger.

2: Formandsberetning ved Michael Sveigaard og Thomas Knudsen: Godkendt.

3: Afdelingens økonomi ved Michael Sveigaard.: Godkendt.

4: Valg af formand og udvalg: Michael Sveigaard genvalgt som formand
Steen Jensen går ud – ind kom Claus H. Petersen
Ole Olesen går ud -- ind kom Thomas Bengtzen.

5: Indkomne forslag: ingen

6: Evt: Thomas B spørger til 7 mands på stadion. Svaret var ja.

Thomas K. – Carsten har været til møde med HB Køge vedrørende optagelse som
satellitklub. Projektet gennemgås på næste udvalgsmøde.

Jan F. spurgte til vimpler. Vi kikker på det.

Michael takkede Steen og Ole for deres indsats gennem årene,
og bød Claus og Thomas velkommen.

Michael sagde pænt farvel til Kaj Jensen, en af klubbens
gamle kæmper, der døde i 2009.

Til slut rundede Mogens af, og takkede for god ro og orden

12 mand til generalforsamlingen.

Jens Larsen -- sekretær

Kontingent

 

Online tilmelding