KIK bestyrelse arbejder med forskellige politikker.

Pædofili-politikken er en af dem, men også med mere generelle politikker, f.eks hvordan man omgås hinanden, tonen og sprogbrug især i forhold til børn vil blive beskrevet.

Vi er en klub, som gerne vil give plads til alle, men der nogle normer som skal overholdes af alle.

Det første konkrete tiltag er indførelsen af en pædofilipolitik - november 2004, hvor alle direkte tilknyttede trænere og ledere samt bestyrelsen bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring i forbindelse med indhentning af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister ang. paragraf 36 informationer.

Du vil som træner/leder modtage en samtykkeerklæring fra din afdelingsformand, som du skal underskrive.

Denne samtykkeerklæring sendes sammen med "Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister" til Kriminalregisteret.

Alle oplysninger skal og bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Søren Kristensen

Formand KIK

Kontingent

 

Online tilmelding